secret base 〜君がくれたもの~

secret base 〜君がくれたもの~

语言
日语
歌手
茅野愛衣
戸松遙
早見沙織
封面
390399.jpg
君(きみ)と夏(なつ)の終(お)わり 将来(しょうらい)の夢(ゆめ)
ki mi to na tsu no o wa ri syou ra i no yu me
跟你一起渡過夏季的盡頭 將來的夢想
 
大(おお)きな希望(きぼう) 忘(わす)れない
o o ki na ki bou wa su re nai
龐大的希望 不會忘記
 
10年後(じゅうねんご)の8月(はちがつ) また出会(であ)えるのを 信(しん)じて
jyuu nen go no ha chi ga tsu ma ta de a e ru no wo shin ji te
深信能夠在10年後的8月再見
 
最高(さいこう)の思(おも)い出(で)を…
sa i kou no o mo i de wo
這是最美好的回憶
 
出会(であ)いは ふっとした瞬間(しゅんかん)
de a i wa fu tto shi ta shun kan
突然相逢在
 
帰(かえ)り道(みち)の交差点(こうさてん)で
ka e ri mi chi no kou sa ten de
回家的十字路口上
 
声(こえ)をかけてくれたね「一緒(いっしゅ)に帰(かえ)ろう」
ko e wo ka ke te ku re ta ne 「i ssyo ni kae rou 」
你對我說「一起回去吧」
 
僕(ぼく)は 照(て)れくさそうに
bo ku wa te re ku sa sou ni
我害羞地
 
カバンで顔(かお)を隠(かく)しながら
ka ban de ka o wo ka ku shi na ga ra
用書包把臉龐遮著
 
本当(ほんとう)は とても とても 嬉(うれ)しかったよ
hon tou wa to te mo to te mo u re shi ka tta yo
其實感到非常非常高興
 
あぁ 花火(はなび)が夜空(よぞら) きれいに咲(さ)いてちょっとセツナク
aa ha na bi ga yo zo ra ki re i ni sa i te cho tto se tsu na ku
啊 煙花在夜空中漂亮地綻放著 伴隨著些許悲傷
 
あぁ 風(かぜ)が時間(じかん)とともに 流(なが)れる
aa ka ze ga ji kan to to mo ni na ga re ru
啊 風隨著時間一起流逝
 
嬉(うれ)しくって 楽(たの)しくって
u re shi ku tte ta no shi ku tte
曾經很高興 曾經很愉快
 
冒険(ぼうけん)も いろいろしたね
bou ken mo i ro i ro shi ta ne
也曾一起到處冒險呢
 
二人(ふたり)の 秘密(ひみつ)の 基地(きち)の中(なか)
fu ta ri no hi mi tsu no ki chi no na ka
在二人的秘密基地中
 
君(きみ)と夏(なつ)の終(お)わり 将来(しょうらい)の夢(ゆめ)
ki mi to na tsu no o wa ri syou ra i no yu me
跟你一起渡過夏季的盡頭 將來的夢想
 
大(おお)きな希望(きぼう) 忘(わす)れない
o o ki na ki bou wa su re nai
龐大的希望 不會忘記
 
10年後(じゅうねんご)の8月(はちがつ) また出会(であ)えるのを 信(しん)じて
jyuu nen go no ha chi ga tsu ma ta de a e ru no wo shin ji te
深信能夠在10年後的8月再見
 
君(きみ)が最後(さいご)まで 心(こころ)から
ki mi ga sai go ma de ko ko ro ka ra
你直至最後仍從心中
 
「ありがとう」叫(さけ)んでいたこと 知(し)っていたよ
「a ri ga tou 」sa ke n de i ta ko to shi tte i ta yo
叫喊著「多謝」 我知道的唷
 
涙(なみだ)をこらえて 笑顔(えがお)でさようなら
na mi da wo ko ra e te e ga o de sa yoo na ra
強忍著淚 以笑臉道別
 
せつないよね 最高(さいこう)の思(おも)い出(で)を…
se tsu na i yo ne  sa i kou no o mo i de wo ...
那是多麼悲傷呢 這是最美好的回憶
 
あぁ 夏休(なつやす)みも あと少(すこ)しで 終(お)わっちゃうから
a a na tsu ya su mi mo a to su ko shi de  o wa cchyau ka ra
啊 因為暑假快要完結
 
あぁ 太陽(たいよ)と月(つき) 仲良(なかよ)くして
a a ta i yo to tsu ki na ka yo ku shi te
啊 太陽和月亮也變得友好
 
悲(かな)しくって 寂(さび)しくって
ka na shi ku tte sa bi shi ku tte
曾經很悲哀 曾經很寂寞
 
喧嘩(けんか)も いろいろしたね
ken ka mo i ro i ro shi ta ne
也曾吵過架呢
 
二人(ふたり)の 秘密(ひみつ)の 基地(きち)の中(なか)
fu ta ri no hi mi tsu no ki chi no na ka
在二人的秘密基地中
 
君(きみ)が最後(さいご)まで 心(こころ)から
ki mi ga sa i go ma de ko ko ro ka ra
你直至最後仍從心中
 
「ありがとう」叫(さけ)んでいたこと 知(し)っていたよ
「a ri ga to u 」sa ke n de i ta ko to shi tte i ta yo
叫喊著「多謝」 我知道的唷
 
涙(なみだ)をこらえて 笑顔(えがお)でさようなら
na mi da wo ko ra e te e ga o  de sa you na ra
強忍著淚 以笑臉道別
 
せつないよね 最高(さいこう)の思(おも)い出(で)を…
se tsu na i yo ne sa i kou no o mo i de wo ...
那是多麼悲傷呢 這是最美好的回憶
 
突然(とつぜん)の 転校(てんこう)で どうしようもなく
to tsu zen no ten kou de  dou shi you mo na ku
突然要轉校 叫人無所適從
 
手紙(てがみ) 書(か)くよ 電話(でんわ)もするよ
te ga mi ka ku yo  den wa mo su ru yo
會寫信啊 也會打電話
 
忘(わす)れないでね 僕(ぼく)のことを
wa su re na i de ne bo ku no ko to wo
請不要忘記我
 
いつまでも 二人(ふたり)の 基地(きち)の中(なか)
i tsu ma de mo fu ta ri no ki chi no na ka
一直也在二人的基地中
 
君(きみ)と夏(なつ)の終(お)わり ずっと話(はな)して
ki mi to na tsu no o wa ri  zu tto ha na shi te
跟你在夏季的盡頭 一直談天
 
夕日(ゆうひ)を見(み)てから星(ほし)を眺(なが)め
yuu hi wo mi te ka ra ho shi wo na ga me
看夕陽然後眺望星星
 
君(きみ)の頬(ほほ)を 流(なが)れた涙(なみ)は ずっと忘(わす)れない
ki mi no ho ho wo na ga re ta na mi da wa zu tto wa su re na i
未忘記從你臉上流下的眼淚
 
君(きみ)が最後(さいご)まで 大(おお)きく手(て)を振(ふ)ってくれたこと
ki mi ga sa i go ma de oo ki ku te wo fu tte ku re ta ko to
你直至最後仍向我大力揮手
 
きっと忘(わす)れない
ki tto wa su re na i
一定不會忘記
 
だから こうして 夢(ゆめ)の中(なか)で ずっと永遠(えいえん)に…
da ka ra kou shi te yu me no na ka de zu tto ei en ni
所以 就這樣 在夢中 直到永遠
 
君(きみ)と夏(なつ)の終(お)わり 将来(しょうらい)の夢(ゆめ)
ki mi to na tsu no o wa ri syou ra i no yu me
跟你一起渡過夏季的盡頭 將來的夢想
 
大(おお)きな希望(きぼう) 忘(わす)れない
o o ki na ki bou wa su re nai
龐大的希望 不會忘記
 
10年後(じゅうねんご)の8月(はちがつ) また出会(であ)えるのを 信(しん)じて
jyuu nen go no ha chi ga tsu ma ta de a e ru no wo shin ji te
深信能夠在10年後的8月再見
 
君(きみ)が最後(さいご)まで 心(こころ)から
ki mi ga sa i go ma de ko ko ro ka ra
你直至最後仍從心中
 
「ありがとう」叫(さけ)んでいたこと 知(し)っていたよ
「a ri ga to u 」sa ke n de i ta ko to shi tte i ta yo
叫喊著「多謝」 我知道的唷
 
涙(なみだ)をこらえて 笑顔(えがお)でさようなら
na mi da wo ko ra e te e ga o de sa yo u na ra
強忍著淚 以笑臉道別
 
せつないよね 最高(さいこう)の思(おも)い出(で)を…
se tsu na i yo ne sa i ko u no o mo i de wo ...
那是多麼悲傷呢 這是最美好的回憶
 
最高(さいこ)の思(おも)い出(で)を…
sa i ko u no o mo i de wo ....
這是最美好的回憶...